Βαθμοί Στεγανοποίησης IP & IK

06/08/2022
Βαθμοί Στεγανοποίησης IP & IK | DBM Electronics

Πολλές φορές κατά την ανάγνωση των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος, θα παρατηρήσουμε συγκεκριμένους κωδικούς όπως IP και IK. Αυτοί οι δείκτες οριοθετούν τις αντοχές μιας συσκευής στο νερό, τη σκόνη ακόμα και σε χτυπήματα και είναι εξαιρετικά χρήσιμοι όταν αναζητάμε συσκευές (π.χ. κάμερες) που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για εξωτερική χρήση και κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Ο κώδικας IP, ή αλλιώς ο βαθμός στεγανότητας αποτελεί ένα διεθνή πρότυπο της IEC (International Electrotechnical Commision) που ταξινομεί κάθε ηλεκτρική συσκευή ως προς το βαθμό προστασίας της απέναντι στο νερό, τη σκόνη, ακόμα το βαθμό προστασίας του χειριστή από την επαφή µε ηλεκτροφόρα ή κινούμενα μέρη της συσκευής. Αντίστοιχα το πρότυπο IK (αντιβανδαλιστική προστασία) αναφέρεται στην αντοχή μιας συσκευής σε χτύπημα από αντικείμενο.

Βαθμός στεγανότητας IP

Ο δείκτης στεγανότητας αποτελείται από δύο ψηφία (π.χ. IP67). Το πρώτο ψηφίο (6), υποδηλώνει τη προστασία έναντι της διείσδυσης στερεών σωματιδίων, όπως σκόνη, και μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 0 έως 6, ενώ το δεύτερο νούμερο υποδηλώνει τη προστασία μίας συσκευής από τη διείσδυση του νερού και μπορεί να είναι από 0 έως 9. 

Πιο συγκεκριμένα, μία συσκευή που ενσωματώνει βαθμό στεγανότητας IP33, διαθέτει προστασία από εισχώρηση μεσαίων σωμάτων διαμέτρου 2,5mm και προστασία από σταγόνες υγρού με γωνία πτώσης έως 60 μοίρες, ενώ μία συσκευή που διαθέτει βαθμό στεγανότητας IP66, παρέχει πλήρη προστασία από εισχώρηση σκόνης και από νερό εκτοξευόμενο υπό υψηλή πίεση. 

Ωστόσο πολλές σύγχρονες συσκευές όπως κάμερες ασφαλείας και κινητά τηλέφωνα, χαρακτηρίζονται από δείκτη στεγανότητας IP67 ακόμα και IP68. Αυτό σημαίνει πως οι συγκεκριμένες ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να εγγυηθούν τη προστασία τους και κάτω από το νερό για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 30 λεπτά). 

Επιπλέον σε ορισμένες συσκευές θα συναντήσουμε και τα γράμματα F/H/S/M/W, τα οποία παρέχουν επιπρόσθετες πληροφορίες για την προστασία μίας συσκευής, όπως ανθεκτικότητα σε λάδι, υψηλή τάση, αντοχή σε αντίξοες καιρικές συνθήκες κ.ά. Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη προστασία που προσφέρει κάθε δείκτης ξεχωριστά:

Πρώτο ψηφίο για τη προστασία έναντι της διείσδυσης στερεών σωματιδίων

IP0X: Καμία προστασία.

IP1X: Προστασία από στερεά σώματα μεγαλύτερα από 50mm.

IP2X: Προστασία από στερεά σώματα μεγαλύτερα από 12,5mm (επαφή με το δάχτυλο).

IP3X: Προστασία από στερεά σώματα μεγαλύτερα από 2,5mm (εργαλεία).

IP4X: Προστασία από στερεά σώματα μεγαλύτερα από 1mm.

IP5X: Προστασία από τη σκόνη (περιορισμένη διείσδυση).

IP6X: Απόλυτη προστασία από τη σκόνη.

Δεύτερο ψηφίο για τη προστασία από το νερό

IPX0: Καμία προστασία.

IPX1: Προστασία από κάθετες σταγόνες νερού.

IPX2: Προστασία από νερό που στάζει.

IPX3: Προστασία από νερό που ψεκάζεται από γωνία έως και 60 μοίρες από τον κάθετο άξονα.

IPX4: Προστασία από πιτσιλίσματα νερού από οποιαδήποτε κατεύθυνση.

IPX5: Προστασία από πίδακες νερού χαμηλής πίεσης από οποιαδήποτε κατεύθυνση.

IPX6: Προστασία από έντονο ψεκασμό με πίδακες νερού.


IPX7: Προστασία από βύθιση της συσκευής σε βάθος έως 1 μέτρο και για 30 λεπτά.

IPX8: Προστασία από βύθιση της συσκευής σε βάθος μεγαλύτερο από 1 μέτρο. Οι επιπλέον συνθήκες υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή κάθε συσκευής.

IPX9: Προστασία από έντονο ψεκασμό, πίδακα νερού υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας από κοντινή απόσταση.

Προστασία IK

Το πρότυπο αυτό χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί η αντίσταση μίας συσκευής από μηχανική πρόσκρουση. Όπως και με το πρότυπο IP, ο αντιβανδαλιστικός βαθμός προστασίας όπως αποκαλείται εναλλακτικά κάποιες φορές, αποτελείται από ένα διψήφιο αριθμό, ο οποίος αντιπροσωπεύει μια τιμή ενέργειας σε Joules. 

Συνήθως, οι εξωτερικές κάμερες ασφαλείας διαθέτουν αυτού του τύπου την προστασία στο περίβλημα τους για να αντέχουν χτυπήματα από αντικείμενα ή εργαλεία όπως σφυρί και γενικότερα για να αντέχουν από οποιαδήποτε προσπάθεια δολιοφθοράς τους. Η μηχανική αντοχή μίας συσκευής ενάντια σε χτυπήματα αναλύεται ως εξής:

IK00: Καμία προστασία

IK01: Αντοχή σε χτύπημα από αντικείμενο βάρους 200gr, το οποίο πέφτει από ύψος 7,5cm.

IK02: Αντοχή σε χτύπημα από αντικείμενο βάρους 200gr, το οποίο πέφτει από ύψος 10cm.

IK03: Αντοχή σε χτύπημα από αντικείμενο βάρους 200gr, το οποίο πέφτει από ύψος 17,5cm.

IK04: Αντοχή σε χτύπημα από αντικείμενο βάρους 200gr, το οποίο πέφτει από ύψος 25cm.

IK05: Αντοχή σε χτύπημα από αντικείμενο βάρους 200gr, το οποίο πέφτει από ύψος 35cm.

IK06: Αντοχή σε χτύπημα από αντικείμενο βάρους 500gr, το οποίο πέφτει από ύψος 20cm.

IK07: Αντοχή σε χτύπημα από αντικείμενο βάρους 500gr, το οποίο πέφτει από ύψος 40cm.

IK08: Αντοχή σε χτύπημα από αντικείμενο βάρους 1,7kg, το οποίο πέφτει από ύψος 29,5cm.

IK09: Αντοχή σε χτύπημα από αντικείμενο βάρους 5kg, το οποίο πέφτει από ύψος 20cm.

IK10: Αντοχή σε χτύπημα από αντικείμενο βάρους 5kg, το οποίο πέφτει από ύψος 40cm.

Πηγή: Securityreport.gr